Pitanje:

Koja vrsta tla prevladava na najvišim djelovima planina u gorskoj Hrvatskoj?

Kambisoli, rendzine i crnice.