Pitanje:

Koje gospodarsko značenje ima stepa?

Stepe imaju najveće značenje u ekstenzivnom pašmnjačkom stočarstvu.