Pitanje:

Koje je najveće gradsko naselje smješteno u Gackom polju?

Otočac.