Pitanje:

Koje pozitivne i negativne posljedice ima ekonomska imigracija stanovništva na neki prostor?

Pozitivne posljedice su zadovoljavanje potreba za radnom snagom, a negativne mogu biti pojačana društvena stratifikacija s obzirom na dohodak i kupovnu moć.