Pitanje:

Koje su dvije karakteristične religije za Aziju? Dvoumim se oko islama i budizma, te hinduizma i budizma.

Karakteristične religije bi bile budizam i hinduizam, jer te dvije velike svjetske religije su slabo zastupljene na ostalim kontinentima. Međutim, prema broju sljedbenika u Aziji najviše je muslimana, a nakon njih hindusa.