Pitanje:

Koje su najzastupljenije nacionalne manjine u Istri, koje u Slavoniji, a koje u Međimurju?

Do podataka možete doći analizom dokumenta na sljedećoj web-stranici: http://www.nacionalne-manjine.info/manjine.php.