Pitanje:

Koje su prirodnogeografske cijeline Sibira?

Teško je govoriti o prirodnogeografskim cjelinama. Obično se izdvajaju prirodne zone (s obzirom na klimatska, vegetacijska i pedološka obilježja): zona tundre, zona tajge, zona mješovitih i listopadnih šuma, zona stepa i lesostepa.
Što se tiče reljefnih cjelina, možemo izdvojiti Zapadnosibirsku nizinu te Srednjosibirsko i Istočnoisibirsko visočje.