Pitanje:

Koje su razlike između makije, gariga i kamenjara?

Makija je grmoliko zimzeleno raslinje tipično za Sredozemlje koje nastaje antropogenom degradacijom šuma uslijed sušne klime, a njenim daljnjim degradiranjem nastaje garig kojeg obilježava vrlo nisko grmoliko raslinje. Daljnjim ogoljivanjem nastaje kamenjar u kojem je vegetacija izrazito degradirana, površinski smanjena i međusobno prostorno izolirana.