Pitanje:

Koje su starosti gorja Tien Shan i Kven Lun i kojom su orogenezom nastala? Kako se izvorno pišu njihova imena?

Gorja Tiān Shān i Kūnlún Shān izdignuta su alpskom orogenezom u kenozoiku.