Pitanje:

Koje tri države se nalaze u Euroaziji?

Euroazijskim državama najčešće smatramo Rusiju, Kazahstan i Tursku. S obzirom da je granica Europe i Azije zapravo dogovorena i postoji više njenih varijanti, prema nekima od njih i dijelovi Gruzije i Azerbajdžana se nalaze u Europi.