Pitanje:

Koji dio nizinske Hrvatske ima sušu klimu?

Količina padalina u Panonsko-peripanonskoj Hrvatskoj opada od zapada prema istoku.