Pitanje:

Koji je dio Brazila najgušće naseljen?

Najgušće je naseljen jugoistočni dio Brazila, između gradova Sao Paula i Rio de Janeira.