Pitanje:

Koji je meridijan najduži?

Svi su meridijani jednako dugi.