Pitanje:

Koji se naziv koristi za umjetno skupljanje kišnice?

Koliko je nama poznato ne postoji poseban termin za sakupljanje kišnice. Eventualni odgovor mogao bi biti hidroakumulacija.