Pitanje:

Koji su mikro, a koji makrokšrki oblici?

Vrlo je teško dati potpun odgovor na ovo pitanje budući da je raznovrsnost krša iznimna. Odgovor će pokušati obuhvatiti što više oblika, iako ne sve zbog lokalnih specifičnosti krških okoliša.
Makrokrški reljefni oblici podrazumijevaju ponikve, zavale polja u kršu, krške uvale, fluviokrške doline, speleološke objekte, kukove ili mogote, humove itd.
Mikrokrški reljefni oblici obuhvaćaju škrape, kamenice, sige, manje korozijske i erozijske oblike u speleološkim objektima itd.