Pitanje:

Koji su najzagađeniji dijelovi Jadranskog mora?

Najzagađeniji dio Jadranskog mora je sjeverozapadni dio zbog onečišćenja koje donosi rijeka Po. Osim tog većeg prostora, mogu se također izdvojiti neka manja područja koja su veoma zagađena, a radi se o zaljevima u kojima su smješteni lučki kompleksi (npr. Bakar).