Pitanje:

Koji su primjeri mediteranske vegetacije?

Klasične mediteranske biljne vrste su hrast crnika i hrast oštrika koji su prisutni na različitim nadmorskim visinama i svojim arealom definiraju Sredozemlje slično kao i maslina. Ostale vrste koje čine tipičnu mediteransku vegetaciju su još i smreka, brnistra, pistacio, bušin od visinski viših biljaka te lavanda, kadulja, ružmarin i timjan od visinskih nižih biljaka.