Pitanje:

Koji su prirodni činitelji utjecali na razvoj Australije?

Klima je osnovni prirodno-geografski element koji je utjecao na ukupni razvoj Australije (na naseljavanje, iskorištavanje zemljišta, tipove poljoprivrede, vrstu stoke koja će se uzgajati itd.). Manjak vode na površini negativno je utjecao na razvoj dok je bogatstvo ruda (zbog stare geološke podloge) imalo veliki utjecaj na gospodarski razvoj Australije.