Pitanje:

Koji su uvjeti uzrokovali slabu naseljenost u nizinskom djelu Hrvatske tijekom povijesti?

Osnovni razlog povremene slabije naseljenosti nizinskog dijela Hrvatske su povijesne okolnosti odnosno osmanlijska osvajanja tijekom novovjekovnog razdoblja uslijed kojih je došlo do masovnih migracija stanovništva Slavonije i Posavine dovodeći do vrlo slabe naseljenosti tih prostora od 16. do 18. stoljeća.