Pitanje:

Kojim je klimatsko-biljnim pojasom išlo naseljavanje azijskog dijela Rusije?

Stepom.