Pitanje:

Kojim procesom je nastalo Dinarsko gorje?

Alpskom orogenezom.