Pitanje:

Koju klimu ima područje Selvasa?

Prašumska (Af) klima.