Pitanje:

Kolika je količina mineralnih tvari u tlu?

Količina mineralnih tvari u tlu varira od tipa to tipa tla i ovisi o matičnoj stijeni od koje je nastalo.