Pitanje:

Koliko je prosječno Dunav širok u blizini izvora, u Hrvatskoj i prije ušća?

Teško je govoriti o prosječnoj širini jer bi to zahtijevalo izračun širine na svakoj točki na određenom prostoru, a s obzirom da u pitanju nema točno određen prostor ne možemo govoriti o točnoj vrijednosti. Što se tiče izvora, Dunav nastaje spajanjem dviju malih rječica, i na samom nastanku Dunava udaljenost između dviju obala nije veća od 10-ak metara. Širina u Hrvatskoj veoma varira, pa je tako kod samog Vukovara širina između 500 metara i 1 kilometa. Na samom ušću Dunav tvori veliku deltu pa se ne može govoriti o širini toka. Na točni prije nego počne račvanje Dunava na više rukavaca širina je otprilike slična kao u Hrvatskoj.