Pitanje:

Ledište vode je na 0°C ili na koliko °F?

32°F.