Pitanje:

London i Hamburg su nastali na ušću delte..?

London se razvio na ušću Temze, a Hamburg na ušću Elbe.