Pitanje:

Morske granice Hrvatske?

Hrvatska ima morsku granicu dugu 948 km od čega je 67 km sa susjednim zemljama (Italijom, Slovenijom, BiH i Crnom Gorom). Ostatak duljine je granica prema međunarodnom moru.