Pitanje:

Može li sredozemno more biti rubno i obrnuto?

Postoje različite podjele i nema jedne službene, ujednačene...
Suvremenija podjela razlikuje:
a) zatvorena mora - odvojena (podvodnom) reljefnom strukturom (pragovi, otoci, kopnene cjeline) pa imaju vlastiti bazen i specifična svojstva i cirkulaciju kojom se razlikuju od ostalih (okolnih) mora. Tu bi prema
nekim podjelama spadala sredozemna mora premda je samo jedno Sredozemno more.
b) otvoreno more - tu bi spadali oceanski bazeni u kojima dijelovi mogu imati svoj naziv pa ih zovemo morima odnosno možemo ih zvati rubnim morima.
Nazivi, odnosno što je more, a što nije, su stvar dogovora odnosno konvencije.

Bandsko more bi spadalo u zatvorena mora jer je reljefno omeđeno otočnim nizovima i podmorskim uzvišenjima. Neki autori ga svrstavaju i u međuotočna mora te cijeli sustav otoka i mora između Azije i Australije nazivaju Australsko-azijsko sredozemlje što je upitno.