Pitanje:

Možete li mi poredati kontinente prema gustoći naseljenosti od najveće prema najmanjoj?

Koristeći školske udžbenike možete odrediti gustoću naseljenosti svakog kontinenta tako što ćete broj stanovnika svakog kontinenta podijeliti njegovom površinom.