Pitanje:

Možete li nam nešto reći o problemima i rješenjima aeropolucije.

Iako onečišćenje zraka može biti prirodno, problem predstavlja umjetno onečišćenje zraka koje često predstavlja i zagađenje zraka. Glavni izvori zagađenja zraka su industrija i promet, a iz toga proizlazi i pojačana zagađenost zraka u urbanim područjima. Osnovni aeropolutantni su dušikovi oksidi koji izazivaju povećanje koncentracije otrovnog ozona u prizemnim dijelovima atmosfere blizu zagađivača i smog, a osnovne posljedice zagađenja su promjene u ekološkim odnosima, opasnost po zdravlje i nastanak kiselih kiša.
Moguća rješenja su filtri za čestice zagađivala u zraku kao i na uređajima/strojevima koji zagađuju zrak. Parkovi s drvećem također pridonose filtraciji i pročišćavanju zraka.