Pitanje:

Možete li nam reći nešto više o propasti tradicionalne industrije?

Prije se radi o smanjenju nego o propasti tradicionalne industrije budući da se procesima globalizacije i deindustrijalizacije te primjenom novih tehnologija i povećanjem ekološke osvještenosti nacionalne i globalna ekonomija okreću uslugama i tipovima proizvodnje koji će smanjiti pritisak na okoliš. Uslijed toga se smanjuje broj zaposlenih u tradicionalnim industrijskim granama, a povećava u modernim industrijama čiji proizvodi postaju sve traženiji u modernom društvu. Najveću recesiju bilježi tako teška industrija, a najveći rast industrija usmjerena na informacijske tehnologije. Međutim, proizvodi tradicionalnih industrija su i dalje potrebni društvu, samo je njihov relativni značaj postao manji u odnosu na novonastale proizvode moderne industrije.