Pitanje:

Na koje se tri Zemljine polukugle nalazi kontinentska cjelina Amerike?

S obzirom na ekvator, Amerika se nalazi na sjevernoj i na južnoj polutci, a s obzirom na početni meridijan na zapadnoj polutci.