Pitanje:

Na koji način naša zemlja nastoji sačuvati prirodnu baštinu gorske Hrvatske?

Zaštitom prirodnih područja, bioraznolikosti i georaznolikosti različitim oblicima zaštite (nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi i posebni rezervati, značajni krajolici...).