Pitanje:

Na koji proces upućuje činjenica da u 5% naselja živi polovica hrvatskog pučanstva?

Na izrazitu deruralizaciju i polarizaciju u naseljenosti.