Pitanje:

Na kojoj je nadmorskoj visini gornja granica šume u gorskoj Hrvatskoj?

Na oko 2000 m nadmorske visine.