Pitanje:

Nabrojite kontinente svijeta.

Prema uobičajenon klasifikaciji možemo govoriti o sedam kontinenata: (1) Sjevernoj i (2) Južnoj Americi, (3) Europi, (4) Aziji, (5) Africi, (6) Australiji i Oceniji te (7) Antarktici.
S obzirom da prirodnogeografska obilježja, a dijelom i na društvenogeografska obilježja, mogli bismo govoriti i o Euroaziji kao jedinstvenom kontinentu argumentirajući podjelu na Europu i Aziju kao imaginarnu podjelu temeljenu na kulturno uvjetovanoj percepciji.