Pitanje:

Najvažnije svojstvo mora za razvoj turizma je ________. Objasni!

Temperatura je najvažnije svojstvo mora za razvoj turizma s obzirom da je za more najčešće vezan kupališni turizam koji zahtjeva temperature mora više od 18°C kako bi bile pogodne za kupanje turista.