Pitanje:

Nalazi li se dio Kazahstana u Europi? Je li Elburs na Kavkazu najviši vrh Europe?

S obzirom da su Europa i Azija jedinstvena kontinentska masa, ne postoji jedinstvena i jednoznačna prirodna granica između Europe i Azije već se radi o konvencionalnoj granici koja se tijekom prošlosti mijenjala. Prema nekim novijim razgraničenjima, granica prati gorje Ural do izvorišta rijeke Ural koju dalje prati do ušća u Kaspijsko jezero te dalje jezerom do ušća rijeke Sumgayit gdje počinje hrbat Kavkaza i dalje na zapad prolazi kavkaskom razvodnicom do Crnog mora i dalje do Bospora i Dardanela. Prema tom razgraničenju, Kazahstan zapadno od rijeke Ural pripada Europi.
Prema drugom novijem razgraničenju, granica prati gorje Ural do izvorišta rijeke Ural koju dalje prati do skretanja na zapad kod grada Orska nakon čega se spušta na jug do Mugodžarskog gorja gdje počinje pratiti rijeku Embu do ušća u Kaspijsko jezero te dalje jezerom do ušća rijeke Kure u Zakavkazju koju prati na zapad pa Surami vrata na rijeku Rioni sve do njenog ušća u Crno more i dalje do Bospora i Dardanela. Prema tom razgraničenju još veći dio Kazahstana (zapadno od Embe) pripada Europi.
Iz danim razgraničenja vidljivo je da je bi se Elbrus trebao smatrati najvišim vrhom Europe.