Pitanje:

Objasnite pojmove selva, campo, lano, pampa, prerija.

Selva je naziv za američku tropsku kišnu šumu.
Campos je naziv za savane koji se koristi u Brazilu, Paragvaju i Boliviji.
Llanos je naziv za savane koji se koristi u Venezueli, Kolumbiji i Ekvadoru.
Pampa je naziv za stepu u Latinskoj Americi.
Prerija je naziv za stepu u Angloamerici.