Pitanje:

Od čega se sastoji geografska mreža?

Paralele i meridijani čine geografsku mrežu.