Pitanje:

Pišu li se testovi na geografskoj olimpijadi na materinjem ili engleskom jeziku?

Na geografskoj olimpijadi svi segmenti natjecanja odvijaju se isključivo na engleskom jeziku (i pisani ispit i multimedijalni test i terenski rad).