Pitanje:

Pripada li Republika Hrvatska E4 podtipu emigracijskog tipa općeg kretanja stanovništva?

Nažalost, pripada.