Pitanje:

Razlika broja useljenih i broja iseljenih u nekom razdoblju naziva se?

Migracijska bilanca.