Pitanje:

Reljefno ulegnuće između vrhova, pogodno za izgradnju prometnica, naziva se sedlo ili __________.

Prijevoj.