Pitanje:

Republika Hrvatska ima dugu morsku granicu na moru koje se na hrvatskom jeziku zove _________________. (pitanje za hrvatsko državljanstvo)

U pitanje se traži naziv mora. Naziv mora je Jadransko more. :)