Pitanje:

Spadaju li monsuni u primarnu (planetarnu) cirkulaciju zraka ili u sekundarnu?

Monsuni su dio planetarne cirkulacije zraka.