Pitanje:

Što su to potpune bore?

Potpune bore su one koje se sastoje od sinklinale i antiklinale.