Pitanje:

Što je atricija?

Atricija je proces trošenja i zaobljivanja materijala kojeg rijeka vuče po dnu (na taj način nastaje šljunak).