Pitanje:

Što je fosilizacija agrarnog pejzaža?

Proces zapuštanja tradicionalnog izgleda poljoprivrednih površina do kojeg dolazi uslijed njihovog dugogodišnjeg neobrađivanja odnosno nekorištenja. Pridmjer su npr. terasirane padine u mediteranskim agrarnim pejzažima koje su još uvijek vidljive u prostoru, iako se često na njima više ne uzgajaju kulture. S vremenom može doći do njihovog potpunog zarastanja i sukcesije vegetacije tako da postaju nevidljivi u prostoru i time se gubi i važan dio njegova identiteta.