Pitanje:

Što je infrastruktura?

Infrastruktura su svi izgrađeni objekti i sustavi tehničke prirode koji omogućuju socijalno, političko, ekonomsko i komunikacijsko funkcioniranje društva, a mogu biti u državnom i privatnom vlasništvu. Najuobičajeniju infrastrukturu čine prometnice, vodovodi, kanalizacija, komunikacijska mreža, elektroopskrbna mreža.